លិខិតថ្លែងអំណរគុណ

លិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកគាំទ្រក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ”

ជូនចំពោះ សប្បុរសជន និងប្រីយមិត្ត អ្នកគាំទ្រក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ” ជាទីគោរព!

ក្រុមការងារ “​កេរដំណែលខ្មែរ” សូមសម្តែងនូវអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ដែលបានគាំទ្រដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ” ក្នុងគម្រោងបង្កើត “មូលនិធិកេរដំណែលខ្មែរ” សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍលើវិស័យវប្បធម៌របស់ខ្មែរ។ ការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកគាំទ្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គឺជាការជំរុញទឹកចិត្តរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូប ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ សម្រាប់ជួយលើផ្នែកអភិរក្សនូវសម្បត្តិបេតកភណ្ឌរបស់ជាតិ។ សូមលោកអ្នក មេត្តាបន្តការគាំទ្រនូវរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ” ដើម្បីការអភិរក្សលើផ្នែកវប្បធម៌ និងអរីយធម៌របស់ខ្មែរ។

សូមថ្លែងអំណរគុណពីក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ” រួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាការពារទាំងអស់គ្នា…!

Dear All supporters of KERDOMNEL KHMER Group!

Kerdomnel Khmer Group would like to express our acknowledgement to all of Cambodian people who are willing for contribution to support the activities of preservation and conservation Cambodian culture and heritage….The amount of the supporters to Kerdomnel Khmer Foundation is increasing from the day to day…Please continue to joins with the event of charity for Cambodia Culture and Heritage….!

Best regards,

Khmer Heritage…..Together We Can Protect….KERDOMNEL KHMER FOR ALL!

List of participants to KERDOMNEL KHMER Foundation

Acknowledgements to the sponsors of Kerdomnel Khmer Group

Cambodian National Insurance Company

http://www.caminco.com.kh/

Confirel Co. Ltd

http://www.confirel.com/

The Monument Books

http://www.monument-books.com/

The Almond Hotel

http://www.almondhotel.com.kh/

SenWell Tour

%d bloggers like this: