ស្ថាបត្យកម្ម​នៅ​រាជធានី​កោះកេរ​ក្នុង​រជ្ជ​កាល​ព្រះ​បាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី៤​

ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ 23 August 2012, 16:21 AEST

វិទ្យុអូស្ត្រាលី៖ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅសប្តាហ៍កន្លទៅនេះ ក្នុងការសន្ទនាសម្រាប់នាទីវិទ្យាសាស្រ្ត លោក អ្នកបានស្តាប់ការពន្យល់របស់លោកបណ្ឌិត ចិន្ត ច័ន្ឬរតនា ផ្នែកបុរាណវិទ្យា និងសិល្បៈអាស៊ីអាគ្នរយ៍អំពីការរៀបចំរាជធានីកោះកេរ។ ក្នុងការអធិប្បាយនោះ លោកបានរៀបរាប់អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ រួមមានការរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត វិស័យអប់រំ សុខាភិបាល និងពាណិជ្ជកម្ម។

This photo is picture of one of temple in Koh ker

ប្រាសាទមួយក្នុងចំណោមប្រាសាទនានានៅរាជធានីកោះកេរ (Credit: ABC Licensed)
សំឡេង៖ KHM-science-20120823

 

នៅថ្ងៃនេះ លោកបណ្ឌិតចិន្ត ច័ន្ទរតនា អធិប្បាយអំពីស្ថាបត្យកម្ម នាសម័យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៤។

លោក បណ្ឌិតឲ្យដឹងថាមានប្រាសាទជាង៧០ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៤។ ប្រាសាទទាំងនោះសាងសង់ឡើង អំពីឥដ្ឋ ថ្មភក់ និងថ្មបាយក្រៀម។  តើមូលេហតុអ្វីដែលនាំឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៤សាងសង់ ប្រាសាទដ៏ច្រើនដូច្នេះ?។

សូមតាមស្តាប់ការបកស្រាយរបស់បណ្ឌិត ចិន្ត ច័ន្ទ រតនា ដូចតទៅ៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: