កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពី “កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រោមទឹក”

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពី “កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រោមទឹក” ថ្ងៃទី ១៤ – ១៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ កោះកុង កម្ពុជា (រូបថតៈ កេរដំណែលខ្មែរ)

Asia-Pacific Regional Meeting on the Protection of Underwater Cultural Heritage, organized by Ministry of Culture and Fine Arts (MCFA) and UNESCO, May 14th-15th, 2012. (Koh Kong province, CAMBODIA). Photo: Kerdomnel Khmer.

 

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានសហការជាមួយអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពី “កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បម៌ក្រោមទឹក” នៅទឹកដីខេត្តកោះកុង។ កិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់រយៈពេលពីរថ្ងៃ (១៤-១៥ ឧសភា ២០១២) ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ថ្នាក់ខេត្ត អ្នកស្រាវជ្រាវ បុរាណវិទូ និងអ្នកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូប(នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក)ផងដែរ។ ខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺផ្តោតទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យាក្រោមទឹកនៅក្នុងតំបន់។

Be social, Please share this..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: