ឧស្សាហកម្មចក្រភពអង្គរ នៅព្រះខាន់កំពង់ស្វាយ

របាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវ​នៅព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

“​គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ស្តីអំពី ឧស្សាហកម្មចក្រភពអង្គរ ប្រាសាទបាកាន​ព្រះខាន់កំពង់ស្វាយ”

របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បះ​ (កម្ពុជា) និង​សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីដនី​ (អូស្ត្រាលី)

២ ភាសា (ខ្មែរ និងអង់គ្លេស)

Hendrickson M. et al. – 2010_Preah Khan Kampong Svay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: