លិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះគ្រួសារសពលោក ផូ ម៉ាឡា

តាង​នាមអោយក្រុមការងារ​ “កេរដំណែលខ្មែរ”យើងខ្ញុំសូមសម្តែងទុក្ខក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារសពលោក ផូ ម៉ាឡា និស្សិត​បុរាណវិទ្យា ជំនាន់ទី​ ១៩ ដែលទទួលមរណះភាពកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ។

សូមទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំ។

ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១១

ក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: