លិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះគ្រួសារសពលោក រាជ សម្បត្តិ

តាង​នាមអោយក្រុមការងារ​ “កេរដំណែលខ្មែរ”យើងខ្ញុំសូមសម្តែងទុក្ខក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារសពលោក រាជ សម្បត្តិ ដែលទទួលមរណះភាពកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ដោយរោគលើសឈាម ។

សូមទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំ។

ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១១

ក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ”

Advertisements

%d bloggers like this: