លិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះប្រជាជន និង​រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន

A whirlpool caused by currents from a tsunami near the port of Oarai after Japan was struck by a strong earthquake off its north-eastern coast todayតាង​នាមអោយក្រុមការងារ​ “កេរដំណែលខ្មែរ” យើងខ្ញុំសូមសម្តែងទុក្ខក្រៀមក្រំជាមួយរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជប៉ុន​ ដែលទទួលនូវការបំផ្លាញ និងបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះរញ្ជួយដី និង​រលកយក្សស៊ូណាមី កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ កន្លងទៅនេះ។

សូមទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំ។

ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១១

ក្រុមការងារ “កេរដំណែលខ្មែរ”


Japan earthquake and tsunami_ 10,000 people missing in Minamisanriku _ Mail Online

Japan earthquake pictures_ Devastation as rescue workers fight fires and search for survivors _ Mail Online

Japan earthquake and tsunami_ The moment mother nature engulfed a nation _ Mail Online

Japan earthquake and tsunami_ 10,000 people missing in Minamisanriku _ Mail Online

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: